Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej

1) Rada Samorządu Studenckiego
2) Koło Naukowe Pedagogiczne „Cogito” kierunku Pedagogika
3) Koło Naukowe Miłośników Architektury, Sztuki i Przyrody kierunku Turystyka i Rekreacja
4) Koło Naukowe „Trzygłów” kierunku Bezpieczeństwo w Biznesie i Administracji
5) Gazeta Studencka ZaLkA