Uniwersytet Szczeciński

 

AIESEC

Koło Naukowe Informatyki BIOS

Koło Naukowe Rachunkowości „Storno”

Koło Naukowe Finansów i Zarządzania

Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa

Koło Naukowe Metod Ilościowych

Koło Naukowe Ekonomii „Aktywni Studenci”
Koło przystąpiło do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kół Naukowych.

Koło Naukowe Marketingu

Koło Naukowe Rynków Kapitałowych „Proinvest”

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Zachodniopomorski

Sekcja Brydżowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Koło Naukowe „Ekonomia & Ekologia”

Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”

Koło Naukowe Bankowości

Koło Naukowe
Społeczeństwa Informacyjnego

Koło Naukowe Jakości „KAIZEN”

Koło Naukowe Analiz Gospodarczych

Koło Naukowe Biznes Innowacje Networking