Uczelnie państwowe (publiczne)

 1. Akademia Morska w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 1-2; 70-500 Szczecin
 2. Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – ul. Henryka Pobożnego 11; 70-507 Szczecin
 3. Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny – ul. Wały Chrobrego 1-2; 70-500 Szczecin
 4. Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny – ul. Wały Chrobrego 1-2; 70-500 Szczecin
 5. Akademia Sztuki w Szczecinie – pl. Orła Białego 2; 70-562 Szczecin
 6. Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Edukacji Muzycznej – ul. Grodzka 50; 70-560 Szczecin
 7. Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny – ul. Grodzka 50; 70-560 Szczecin
 8. Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Malarstwa i Nowych Mediów – pl. Orła Białego 2; 70-562 Szczecin
 9. Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Sztuk Wizualnych – pl. Orła Białego 2; 70-562 Szczecin
 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
 11. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
 12. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej- ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
 13. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
 14. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu – ul. Żołnierska 48; 71-210 Szczecin
 15. Uniwersytet Szczeciński – al. Papieża Jana Pawła II 22a; 70-453 Szczecin
 16. Uniwersytet Szczeciński Wydział Biologii – ul. Wąska 13; 71-415 Szczecin
 17. Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny – al. Piastów 40b; 71-065 Szczecin
 18. Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny – ul. Krakowska 71-79; 71-017 Szczecin
 19. Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – al. Piastów 40b; 71-065 Szczecin
 20. Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny – ul. Wielkopolska 15; 70-451 Szczecin
 21. Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – ul. Mickiewicza 64; 71-101 Szczecin
 22. Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi – ul. Mickiewicza 16; 70-383 Szczecin
 23. Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji – ul. Narutowicza 17a; 70-240 Szczecin
 24. Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny – ul. Papieża Pawła VI 2; 71-459 Szczecin
 25. Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – ul. Cukrowa 8; 71-004 Szczecin
 26. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – al. Piastów 17; 70-310 Szczecin
 27. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt – ul. Doktora Judyma 26; 71-466 Szczecin
 28. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury – al. Piastów 50; 70-311 Szczecin
 29. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny – ul. Żołnierska 47; 71-210 Szczecin
 30. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny – ul. Sikorskiego 37; 70-313 Szczecin
 31. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki – ul. Żołnierska 49; 71-210 Szczecin
 32. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki – al. Piastów 19; 70-310 Szczecin
 33. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – ul. Słowackiego 17; 71-434 Szczecin
 34. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – ul. Kazimierza Królewicza 4; 71-550 Szczecin
 35. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Techniki Morskiej i Transportu – al. Piastów 41; 71-065 Szczecin
 36. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – al. Piastów 42; 71-065 Szczecin