ERASMUS

Erasmus to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku. Ma on na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim maksymalnie na rok oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich. Nazwa pochodzi od holenderskiego filozofa i pedagoga – Erazma z Rotterdamu. Ważną częścią programu była akceptacja Europejskiego Systemu Transferu Punktów przez uczelnie uczestniczące. Dzięki niemu jest możliwa akceptacja ocen z egzaminów i zaliczeń zdobytych na uczelni partnerskiej przez macierzystą.

Program jest przeznaczony

dla studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych. Głównym celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie wymiany studentów i pracowników szkół wyższych.

Na wyjazd w ramach programu Erasmus mogą zostać zakwalifikowanie studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie (m.in. komunikatywna znajomość języka na poziomie B2 lub wyższym i średnia ocen ze studiów). W czasie określonym w umowie przebywają na wybranej uczelni w jednym z krajów Europy, gdzie uczęszczają na zajęcia prowadzone w języku obcym. Przed rozpoczęciem nauki studenci wypełniają test kwalifikacyjny z języka obcego. Ten sam test rozwiązują po powrocie z wyjazdu. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie postępu w nauce języka obcego. W trakcie pobytu studenci mogą otrzymywać dofinansowanie (grant decision), w wysokości zależnej od kraju:

Kraje Miesięczne stypendium
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 €
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 €
Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 €

 

Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/